Teorie Reiki

Reiki

Původ Reiki

Reiki je japonské slovo, jeho první část Rei znamená něco ve smyslu vesmírného dávání života, druhá část Ki je obecný výraz pro energii. V češtině tedy často říkáme, že Reiki je vesmírná životodárná energie.

Metodu Reiki zformuloval japonský učenec Dr. Usui na přelomu 19. a 20. století. Kořeny metody však sahají až do Tibetu před třemi tisíci lety. První klinika Reiki vznikla v Tokiu před druhou světovou válkou. Učení se od té doby předávalo z mistra na žáka a rychle se šířilo po celém světě.

Energetická rovnováha

Nemoc je obvykle důsledkem energetické nerovnováhy v určité části těla. Tato energetická nerovnováha je přímým důsledkem energetických bloků na různých energetických drahách v našem těle. Mohou to být bloky na meridiánech, bloky v čakrách nebo bloky mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Tyto bloky jsou často způsobeny nějakou silnou negativní emocí. Nemoc má tak obvykle příčinu v události, která v nás vyvolala negativní emoci někdy dávno v minulosti. Energetické bloky a tedy i dispozice k nemocem se na nás mohou ale přenášet i geneticky od rodičů nebo prarodičů.

Reiki je jednou z nejjednodušších metod k navození energetické rovnováhy v lidském těle. K jejímu provádění není třeba žádné víry ani náboženského vyznání.

Samoléčící schopnost těla

Aplikací Reiki neprovádíme diagnózu ani léčení nemoci, nýbrž zjisťujeme, kde je naše tělo v energetické rovnováze a kde v nerovnováze. Přikládáním rukou a předáváním Reiki energie pak přivádíme tělo do rovnováhy a tím mu umožňujeme nastartovat jeho přirozený samoléčící mechanismus.

Čakry

V našem těle rozlišujeme sedm hlavních čaker, které představují centra energie. Těmi do našeho těla proudí energie. Každá čakra je propojena s určitou částí těla a s určitými vniřními orgány. Nesprávná funkce čaker může mít za důsledek nesprávnou funkci těchto orgánů. K zablokování čaker dochází obvykle důsledkem stresu na emocionální úrovni. Člověk pracující s Reiki energií může v čakrách vytvořit rovnováhu tak, že jednoduše na každé centrum položí ruku a zablokovanou energii uvolní. Může také uvést tělo do harmonie tím, že sblíží energetický potenciál jednotlivých čaker.

Reiki ve světě

Mezinárodní komunita žáků, terapeutů a mistrů Reiki je velmi široká. Další informace najdete například na stránkách organizace The International Center for Reiki Training, která sídlí v americkém Michiganu.

 
 
© Astrology.cz, Praha, 2000-2017
| Zavřít okno |